NOBA BANK GROUP AB (PUBL) PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING SAMT HÅLLBARHETSRAPPORT FÖR 2023

NOBA Bank Group AB ÅR 2023 (Final)

Rapporterna finns att läsa på:

https://www.noba.bank/investors

- 2023 har varit ett år som präglats av geopolitisk osäkerhet, en hög inflation och tillhörande mycket snabba ränteökningar. Det har ställt hushållens ekonomi och omställningsförmåga inför svåra och nya prövningar, även om vår stabila kundbas har visat god motståndskraft. Med ett brett produktutbud, fördelat på olika geografiska marknader, tillsammans med dryga 20 års erfarenhet av ledande kreditbedömningar och ansvarsfull kreditgivning, har vi fortsatt ta marknadsandelar. NOBA är idag den självklara marknadsledaren bland specialistbankerna i Norden med cirka två miljoner kunder och en unik position ur ett europeiskt perspektiv. Året vi lämnar bakom oss har stärkt mig i övertygelsen att marknaden för specialiserade erbjudanden som svarar mot människors unika behov kommer fortsätta växa, både sett till storlek och relevans, säger Jacob Lundblad, VD på NOBA.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrick MacArthur, CFO

E-post: ir@noba.bank

Oliver Hofmann, Head of Communications & ESG

E-post: press@noba.bank

Om NOBA Bank Group

Med ett diversifierat erbjudande via de tre varumärkena Nordax Bank, Bank Norwegian och Svensk Hypotekspension och 2 miljoner kunder, har vi storleken, kunskapen och skalbarheten för att bidra till ökad finansiell hälsa för fler. NOBA samlar specialiserade, kundcentrerade finansiella erbjudanden som är hållbara för individen, banken och samhället, idag och imorgon. NOBA Bank Group AB (publ) (“NOBA”) ägs av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Idag har NOBA-koncernen cirka 630 anställda och är aktiva på 7 marknader.

Per 31 december 2023 uppgick utlåningen till allmänheten till 110,1 miljarder kronor (SEK) och inlåningen till 96,8 miljarder kronor (SEK).


Läs mer om NOBA och våra varumärken på www.noba.bank.

Denna information är sådan information som NOBA Bank Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt svenska lagen om värdepappersmarknaden och norska verdipapirhandelloven § 5-12. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2024 kl. 07.30 CEST.

NOBA Bank Group AB (publ)
Gävlegatan 22
113 30 Stockholm

Org.nr 556647-7286
Registered Office: Stockholm

letter nletter oletter bletter a