NOBA Bank Group AB (publ) har framgångsrikt emitterat Additional Tier 1-obligationer

NOBA Bank Group AB (publ) - Pressmeddelande 11 mars (AT1)

NOBA Bank Group AB (publ) (”NOBA”) har framgångsrikt emitterat SEK 799.5m Additional Tier 1-obligationer. AT1-obligationerna är eviga instrument med en första inlösenrätt efter fem år, med en rörlig ränta om 3m STIBOR + 9.25%. Obligationerna kommer tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Likviddag för emissionen blir den 19 mars 2024.

I transaktionen var Nordea och SEB joint lead managers och Nordea agerade structuring advisor.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrick MacArthur, CFO
patrick.macarthur@nordax.se
+46 760 32 69 70

Arash Bigloo, Head of Treasury
arash.bigloo@nordax.se
+46 738 66 06 62

Om NOBA Bank Group

Med ett diversifierat erbjudande via de tre varumärkena Nordax Bank, Bank Norwegian och Svensk Hypotekspension och 2 miljoner kunder, har vi storleken, kunskapen och skalbarheten för att bidra till ökad finansiell hälsa för fler. NOBA samlar specialiserade, kundcentrerade finansiella erbjudanden som är hållbara för individen, banken och samhället, idag och imorgon. NOBA Bank Group AB (publ) (“NOBA”) ägs av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Idag har NOBA-koncernen cirka 630 anställda och är aktiva på 7 marknader.

Per 31 december 2023 uppgick utlåningen till allmänheten till 110,1 miljarder kronor (SEK) och inlåningen till 96,8 miljarder kronor (SEK).

Läs mer om NOBA och våra varumärken på www.noba.bank.

NOBA Bank Group AB (publ)
Gävlegatan 22
113 30 Stockholm

Org.nr 556647-7286
Registered Office: Stockholm

letter nletter oletter bletter a